Till Grannsamverkan´s hemsida

Håll Grannsamverkan levande i sommar!
Under sommaren är det viktigt att hålla Gransamverkan vid liv och att hjälpas åt att hålla en god vaksamhet i området. Glöm inte att meddela ditt kontaktombud eller någon annan granne om du åker bort.
Skydda hemmet när du reser bort
Ha lås på din brevlåda så att obehöriga inte kan ta din post. Om du är borta en längre tid bör du be någon att tömma brevlådan.
pil Lägg upp dina trevliga semesterbilder på sociala medier när du kommer hem istället. Statusuppdatera inte i sociala medier om att du är bortrest, det signalerar för tjuven att hemmet är tomt en tid. Se till att positioneringstjänsten på mobilen är avaktiverad.
pil Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus eller i låst förråd så att tjuven inte kan använda dem för att bryta sig in hos dig eller dina grannar. Märk dina trädgårdsredskap så blir de dessutom mindre stöldbegärliga.
På resan
pil Kontrollera vad din hemförsäkring täcker. Du kan också ha extra reseskydd om du betalar din resa med kort. Det kan annars vara klokt att lägga till en extra reseförsäkring. Ta med dig försäkringsbeskedet.
pil Kontrollera att ditt mobilabonnemang fungerar på ditt resmål. Lägg in viktiga telefonnummer i telefonen. Genom att lägga in ett telefonnummer till närmast anhörig i sin mobiltelefon, under rubriken ICE (In Case of Emergency), kan räddnings- och sjukvårdspersonal snabbt se vem som bör kontaktas.
pil Lägg in spärrnummer för alla dina kort. Då kan du spärra dina kort om olyckan skulle vara framme.
pil Dela upp din reskassa i minst två delar och fyll inte plånboken med mer än vad du kan avvara vid ett eventuellt rån. Förvara övriga kontanter, kort och dina ID-handlingar på ett säkert ställe.
pil Var noga med hur du förvarar dina värdesaker. Ett tält, en husvagn eller en husbil har ett mycket begränsat stöldskydd för värdesaker.
pil Håll reda på dina nycklar – särskilt bilnycklar till nyare modeller är stöldbegärliga. Förlorade bilnycklar är ofta väldigt dyra att ersätta.
Källa: SSF Stöldskyddsföreningen
Vi tar nu sommaruppehåll i nyhetsflödet och återkommer med nyheter i vecka 33!
Glad sommar önskar vi inom Samverkan mot brott
Detta är Grannsamverkan
Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.
Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden.
Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen.
Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.
Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Därför har organisationen Samverkan mot brott utarbetat ett utbildningsmaterial för alla som vill engagera sig i Grannsamverkan. Mycket av det materialet kan du ta del av på den här webplatsen .
Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen.
Vill du starta Grannsamverkan?
Vill du starta grannsamverkan? Kontakta polisen eller kommunens brottsförebyggare där du bor. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen.