Kolmårdens Hund klubb
Kolmårdenshundklubb  25 års jubileum   Inbjuder  till    Hund utställning den  6 september    För renras  & blandras  Renras domare : AnnGistedt  Blandras domare: Guy Karlsson Sista Anmälningsdag och betalningsdag den 22 aug.  Hagstuguvägen 12 Kolmården   Klass indelning   Valp: 4-6 mån 6-9 mån Junior: 9-18 mån Öppenklass 18 mån – 8 år Veteran 8 år  Pris 185 kr /   Postgiro  498 54 87-0 Anmälan är ... Continue Reading