Vi rekommenderar att installera en tracker på båtar och motorer så vi lyckas ta dessa någon gång.
Ser ni något misstänkt så Fotografera så dessa tas!