Kolmårdenkretsen
Kolmårdens rödakorskrets
 
Kolmårdskretsen startade 15 januari 1950 och omfattar Kolmården, Krokek och Kvarsebo. Det nuvarande medlemsantalet är ca. 260 st varav många är aktiva inom kretsen.

Under åren har kretsen aktivt arbetat med insamlingar, sykretsar, ledsagarservice, lotterier, vuxna i skolan, utbildningar av Första hjälpen och Medmänskligt bemötande m. m.
Mötesplatsen Kupan startades år 2000 och är en viktig del av verksamheten. Den håller öppet onsdagar kl.14-18 och lördagar kl.11-14

Styrelsen består av:

Ordförande:  Inger Karlsson tel. 011-39 22 30
Vice ordförande:  Kristina Johansson tel. 011-39 26 39
Sekreterare:  Iréne Fröjdh tel. 011-39 23 87
Vice sekreterare:  Lena Eldh tel. 011-39 76 01
Kassör:  Birgit Engström tel. 011-16 71 49
Vice kassör:  Inger Negendanck tel. 011-39 70 73
Insamlingsledare:  Kersti Ahlberg tel. 011-39 22 53
Lotteriföreståndare:  Gun Ekman tel. 011-39 11 20
Medelmsregistret:  Lena Eldh tel. 011-39 76 01
Kupanansvarig:  Inger Svensson tel. 011-39 19 52

Frivilligledare:

Medföljarservice: Kerstin Sandström tel. 011-392363, Solveig Woss tel. 011-392626
Besökstjänst: Birgit Engström tel. 011-167149, Kerstin Sandström tel. 011-392363
Vuxna i skolan: Christina Folkeson tel. 011-391829, Inger Karlsson tel. 011-392230