Svintuna Kvarn 2012 ett Arbetslivsmuseum.

Du som köpt mjöl av oss 50% vete, 50% råg , här finns recept du kan prova.

Lite kvarnhistoria och kvarnkunskap
Här
finns en film om kvarnen och
Här  finns en vinterfilm med kvarnen i vila  och slutligen
Här finns ett bildspel om kvarnen

Här är en ritning över kvarnen, som Norrköpings kommuns f.d. stadsträdgårdsmästare, Stig Hellerström ritat.
Här finns en arkeologirapport från kvarnränna under kvarnen som uppdagades vid en större reparation 2013

För att sönderdela, mala säd, kryddor, kaffebönor mm. ibland sortera bort oönskade delar andvänds kvarnar. Mola är lika med kvarn på latin.

De första kvarnarna som användes på stenåldern var mortel som än i dag brukas och handkvarn.

Handkvarnen som även kallades Gnidkvarn, var två stenar som gneds mot varandra, det var en urskålad malsten ”liggare” och en fram- och återgående sten ”löpare”.

Den efterträddes av kvarnar med roterande löpare så kallade vridkvarnar.
De första vridkvarnarna var handdrivna med huggna liggare och löpare med en stendiameter på ca 50 – 60cm. Trots att de var väldigt arbetsamma användes de in på 1900-talets början, i Europa nyttjades slavar och åsnor att driva dessa kvarnar.

På 1000 -1100-talet då munkarna kom till Sverige förde de med sig kunskapen att använda vatten för att driva kvarnarna, då kom de första skvalterna. Vid Svintuna Kvarn finns lämningar av en skavltkvarn.
Ett par hundra år efter kom de första vattendrivna hjulkvarnarna.
Svintuna Kvarn är en s.k. överfallskvarn med ett vattenhjul på 6 m:s diameter vilket är ett av de i Sverige idag största kvarnhjul som fortfarande fungerar och driver en kvarn.

Så tidigt som på 1200-talet kom man på att nyttja vinden som energikälla för kvarndriften, sk. Möllor.
I början på 1800-talet började man nyttja ångdrift ”eldkvarn” för att senare övergå till elektriskt drivna kvarnar.

Redan under medeltiden försökte de stora jordägarna-adelsmännen, de kyrkliga institutionerna och kronan – att motverka böndernas egna husbehovskvarnar. Ju fler bönder som var hänvisade till att mala mot avgift, ”tull”, i en av de stora jordägarnas kvarnar, desto större ekonomisk vinst gjorde kvarnägaren.

Från slutet av 1400-talet till början av 1800-talet var därför anläggandet av nya kvarnar, både husbehovs- och tullkvarnar, omgärdat av olika lagar och restriktioner.

Man prövade noga varje ansökan om att få anlägga en ny kvarn, så att den inte skulle konkurrera med någon äldre kvarn eller orsaka skada för någon annan genom förändringar av vattenflödet.

Tidvis gjordes försök att helt förbjuda husbehovskvarnarna. De minskade underlaget för tullkvarnarna och därmed kronans skatteintäkter.

Några viktiga årtal för kvarnarna:

1580 förbjöds bondkvarnarna, detta förbud efterlevdes mycket dåligt

1625 infördes kvarntull

1627 infördes mantalspeng för malning, gällande alla personer över tolv år

1815 togs avgifterna bort

1863 var det fritt fram att bygga kvarnar under förutsättning att inte grannarnas kvarnar blev störda

Enfotakvarn är det samma som skvaltkvarn eller skvalta, den bestod av endast ett kvarnstenspar drivet av ett skvalthjul- ett horisontellt hjul på en vertikal axel. De lätt snedställda och ibland något vinklade skovlarna drev runt den vertikala axeln, vilkens undre ände var lagrad i en stock, lättan.

Med en hävstångsanordning kunde man höja och sänka stockens ena ände varigenom den övre kvarnstenens löpare (övre sten) mot liggaren (undre sten) regleras.

Skvaltorna hade liten verkningsgrad på grund av direktdrift vattenhjul-kvarnsten, därav mindre kvarnstenar knappast över 1 meters diameter och inbyggda i en låda som hade en liten öppning, där mjölet rann ut.

Ovanpå detta hölje stod en tratt i vilken säden hälldes. I dess nedre del fanns en anordning som reglerade hur fort säden rann ner i hålet, ”Ögat” på den övre stenen.

En bra skvaltkvarn kunde mala en tunna spannmål ( ca 150 l ) på 2-3 timmar.

Skvaltkvarnarna var billiga att bygga och lämpade sig väl för små spannmålsmängder och mindre vattendrag av vilka det finns ganska gott om i Högsåsenområdet, nästan varje by, gård hade egen skvalta.

Kvarnhusen var vanligen små, 2-4 m i sida och knuttimrade. Skvaltorna krävde inte så mycket vatten och eftersom de små bäckarna inte höll vatten hela året utan endast i samband höstregn och vårflod.

Det innebar att man vår och höst malde så mycket mjöl att det räckte till ett halvt års brödförbrukning.

Det var riskfullt att lagra mjöl eftersom det lätt förstördes av kvalster, mjölbaggar och andra parasiter. Därför valde man ofta att så snabbt som möjligt baka bröd av mjölet. Brödet man bakade måste därmed kunna tåla ett halvårs lagring eller mer.

Knäckebrödet är ursprungligen ett förrådsbröd. Förrådsbrödet bakades i runda kakor med hål i mitten för att kunna träs upp på en stång och hängas högt uppe i stugan, utom räckhåll för folk o fä.

Hjulkvarnen hade till skillnad från de äldre skvaltkvarnarna stående vattenhjul. Det var vanligen en större anläggning som ägdes gemensamt av flera bönder eller samfällt i byn.

Verkningsgraden var högre än skvaltkvarnen.

Kraften från vattenhjulet växlades ned med kugghjul och kunde då dra större stenar. Kuggarna på hjulen gjordes förr av oxel eller avenbok.

Då vattenhjulen låg lägre än kvarnstenarna var kvarnarna större än skvaltkvarnen.

Hjulkvarnen fanns normalt i två utföranden, med underfallshjul eller överfallshjul.

Underfallshjul kräver mycket stor vattentillgång men inte så stor fallhöjd och har ganska dålig verkningsgrad.

Överfallshjul kräver ej så stor vattenmängd men minst så stor fallhöjd som hjulets diameter.

Sammanställning

Arne Albertsson

Delar av källmaterialet kommer från Johan Dyrinders kvarnhistoria

Fakta från http://www.lionsclubkolmarden.se/index.php/svintuna-kvarn