Här är meningen att man ska hitta allt som berör Kolmården våra företag samt våra föreningar

men det tar tid.

med tiden kommer hemsidan bli bättre så ha tålamod