Björkbacken

Björkbackens förskola är belägen vid skog och härliga grönområden med gångavstånd till Bråviken och ingår i spåret Kolmårdens förskolor.

Vår miljö
Vi har en stor gård med vindskydd, eldstad och en härligt kuperad björkdunge. Den intilliggande skogen nyttjar vi ofta och även där har vi ett vindskydd. Vår förskola består av fyra avdelningar: Grankotten, Tallkotten, Lingonet och Blåbäret. Vi har ett samarbete mellan avdelningarna i vårt ”storarbetslag”.

Barnen i fokus
På Björkbacken arbetar vi utomhuspedagogiskt inspirerade av Reggio Emilia, där är matlagning ute över öppen eld ett vanligt inslag. Matematik, språk och no/teknik är prioriterade arbetsområden på hela Björkbacken.

Vi har en stark tro till det kompetenta barnet och jobbar aktivt för att barnen ska få inflytande över sitt lärande och sin vardag.

Vår personal
Vi arbetar med vår värdegrund för att skapa goda kompisrelationer och trygghet för alla barn och föräldrar. Vi skapar förutsättningarna för att varje barn ska utvecklas efter bästa möjliga förmåga, och arbetar aktivt för att skapa goda relationer och samarbete med föräldrarna.

Mer om Björkbacken

Adress:

Kungsskogsvägen 59
618 32 KOLMÅRDEN

Tfn 011-39 71 82

Profiler:
Närliggande skog, utomhuspedagogik, språk, rörelse

Antal barn: 71

Avdelningar: 4

Förskolechef

Marie-Louise Löfberg Jansson 011-15 53 25

Kottarna 011-39 70 46 Bären 011-39 71 82

Björkbackens dokument

 Genvägar