Grodan kommer att ligga i gamla tintomaras lokaler på munkvägende öppnar troligen runt den 23 januari

mer info kommer ………