Hultstugan

Hultstugans förskola

Hultstugans förskola är belägen på ett område där det tidigare fanns torp som hette Lillhult, Storhult, Topphult och Hultstugan. Vid starten 1988 tyckte man att hembygdshistorien skulle tas tillvara på något sätt. Förskolans namn blev därmed Hultstugan med avdelningarna Lillhult (1-3 år) och Storhult (3-5 år). Förskolan är belägen mitt i Krokek´s centrum med bra buss/tåg förbindelser med Norrköping.

På förskolans gård finns ett inhängnat skogsområde, cykelvägar, sandlådor mm.

Vår målsättning är att få en grupptillhörighet med glada, nyfikna och kreativa barn. Vi arbetar mycket med sång, dans-rörelse, färg och form.

Vi lyfter fram den fria leken, hur vi är mot varandra, språk och rörelse i verksamheten. Med utgångspunkt från barnens lek, tankar och idéer arbetar vi sedan kring mindre teman. Utevistelse varje dag är en självklarhet och utflykter hör till vardagen.

Enhetsnamn: Hultstugan
Område: Kolmården
Adress: Munkvägen 9
Postnummer: 618 30 KOLMÅRDEN
Telefon: 011-15 53 23/ 15 53 76
Ansvarig:Marie-Louise Löfberg Jansson, Förskolechef