Uttern

Utterns förskola

Förskolan är belägen centralt i Krokek i samma byggnad som Uttersbergsskolan. Det är nära naturen med skogar och grönområden.

På Uttern finns tre avdelningar med blandade åldersgrupper 1-5 år, Villekulla, Bullerbyn och Saltkråkan.

I den dagliga verksamheten lägger vi stor vikt på barnens trygghet, språkutveckling, sociala kompetens och fantasi. Vi vistas mycket ute och ger barnen möjlighet att utvecklas genom leken.

Enhetsnamn: Uttern
Område: Kolmården
Adress: Ymervägen 57, 618 31 Kolmården
Tfn 011–39 28 02
Antal barn: 54
Antal avdelningar: 3
Ansvarig: Margaretha Backström, förskolechef, tfn 011–15 37 37