Tandvård jour: 1177 eller 011-10 76 00

Sjukvårdsupplysningen: 1177

Giftinformation: 08-331231

Polis

Polisen (icke brådskande fall): 114 14

Veterinär

Anders Lager 011-39 13 70 mobil 0705-30 32 51

Bengt Röken 011-39 79 25 (telefon tid vard 7.00 – 7.30)

Bankomat

Konsumhuset i Krokek

Vid entrén till Kolmårdens Djurpark (april – september)