Råsslaskolan

Råsslaskolan ligger i Kolmården ca 2,5 mil norr om Norrköping i ett naturskönt område nära Bråviken. Skolan är en 4-9 skola och har barn i åldrarna 10-16 år.

På Råsslaskolan arbetar vi just nu med att utveckla arbetet kring lärprocesser, betyg och bedömning, där eleverna ska få en ökad förståelse och ett större inflytande över sitt lärande. Vi kommer också kunna ge föräldrar möjlighet att gå in via nätet och se sitt barns samtalsunderlag, skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner.

Vi medverkar också i ett stort No/teknikprojekt i Östsams regi.

Råsslaskolan är Campusskola och tar emot många studerande från lärarutbildningen i Norrköping och Linköping.

Skolan samarbetar med skolor inom Nordisk Plattform, vilket innebär att elever och lärare besöker varandras skolor i de nordiska länderna.

Genom exempelvis klassombud, föräldraråd och ”Öppethusdagar” vill vi få föräldrar mer informerade och engagerade i sina barns skola.

Råsslaskolan ingår som en av de första skolorna i kommunens S.M.A.R.T mat koncept.

Gå gärna in på vår hemsida och ta del av mer information, www.rasslaskolan.se

Välkomna!

Råsslaskolan,
Adress:
Råsslavägen 20, 618 32 Kolmården
Tfn:
011-15 36 30
E-post:
rasslaskolan@edu.norrkoping.se
Rektor:
Barbro Rydberg, tfn 011-15 36 31
Rektor:
Peter Norrbom, tfn 011-15 36 33
Skolsköterska:
Kerstin Nilsson, tfn 011-15 36 34
Kurator:
Ritha Tuusa, tfn 011-15 36 35
Studie- och yrkesvägledare:
Stefan Åkerblom, tfn 011-15 36 37
Hemsida www.rasslaskolan.se
Skolskjuts Läs om skolskjuts