välkommen på alpha kurs.

10 kvällar med start den 24 januari 2012

PROVA PÅ KVÄLL DEN 10 JANUARI  KL 18:30

I PINGSTKYRKAN

på programmet Enkelmåltid, föredrag  samt info om Alfakursen

frågor & anmälan senast 8 Jan 2012

Gunvor Hansson tel 011-391424

Berit Wall tel: 011-391945

Arrglrer Frikyrkoförsamlingen och Pingsförsamlingen

E-post info@kolmarden.pingst.se eller missionshuset.kolmården@kyrktorget.net